فروش و خرید سکو سر کابل

فروش و خرید سکو سر کابل


در خط های فشار متوسط ۲۰ کیلوولت برای اینکه سر کابل ها به تیرهای بتنی یا چوبی برخورد اتصال نکند از سکو های مستطیل و مکعبی شکل استفاده می شود که جنس آن از آهن با پوشش گالوانیزه گرم با تاییدیه اداره برق و بدون تأییدیه موجود می باشد


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.